Betrouwbaarheid door zekerheid

ENSU bundelt kennis en kunde tot één totaalaanbod voor energielevering. Omdat alle expertise beschikbaar is onder één dak, zijn we in staat om de beste oplossing voor het project te bepalen en deze te vertalen naar een duurzame energievoorziening. ENSU blijft voor een langdurige periode verantwoordelijk voor de warmte- en koude levering. Wij zijn het aanspreekpunt voor bewoners, verzorgen de klachtafhandeling en faciliteren de facturatie. Klanttevredenheid en comfort voor de eindgebruiker staan voorop.


Wel zo gemakkelijk

Bij ENSU maken we het u graag gemakkelijk. Dat doen we in de ontwerp- en realisatiefase, bij
de financiering en in de exploitatiefase.

Ontwerp Wij zorgen dat uw wensen worden vertaald naar een ontwerp. Samen met onze partners (adviseur, systeemleverancier en de installateur) ontwerpen wij uw energievoorziening. We zijn in staat om de beste oplossing voor het project te bepalen. Ook de ondergrond, welke bronnen beschikbaar zijn en wat in de omgeving gebouwd wordt zijn bepalend voor het ontwerp. Zo kijken we voor elke vraag naar de meest duurzame oplossing.

Realisatie Voor de realisatie zorgen we, indien gewenst, ook voor de vergunningsaanvragen. Wanneer deze binnen zijn en het ontwerp gereed is, gaan we met onze partners alle onderdelen van de energievoorziening realiseren. Denk hierbij aan de bronnen, de leidingen en het warmte- en koude systeem. Desgewenst kunnen wij ook voor u zonnepanelen en vloerverwarming realiseren.

Financiering Om warmte- en koude levering voor langere periode te kunnen borgen, investeren wij in de realisatie en exploitatie van energievoorzieningen. Dit doen we door eigen vermogen en vreemd vermogen te investeren. Waar mogelijk maken we gebruik van subsidies en projectbijdragen. Meeparticiperen in uw project is bij ons ook mogelijk.

Exploitatie Wij zorgen dat de bewoners en huurders van warmte en koude worden voorzien. Dit doen we door ons systeem te monitoren, onderhoud te plegen en tijdig onderdelen te vervangen. Hiermee borgen we betrouwbare energielevering en zorgen we voor minimale storingen voor de eindgebruikers. Bij storingen zijn we 24/7 beschikbaar en zorgen we dat klachten accuraat worden afgehandeld. Voor de administratie met de eindgebruikers zijn we transparant over onze kosten, faciliteren we de facturatie en verzorgen we waar nodig voorlichting. Alles voor maximaal comfort.

ENSU start samenwerking met Callic

Wist je dat oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater een enorme bron kan zijn van schone warmte en koude voor huizen en gebouwen? We kunnen de koelte of warmte uit dit water duurzaam inzetten, dat noemen we aquathermie. Wij als ESCo bieden dit als verlengstuk van onze diensten aan in samenwerking met onze partner Callic.

Onze samenwerking

ENSU wil de beste partij zijn om u te ontzorgen. Samen zoeken we naar de beste oplossingen voor uw vraag in de warmtetransitie en helpen we mee om deze betaalbaar te maken.

Overheden

Overheden

woningcorporaties

Woningcorporaties

Projectontwikkelaars

Installateurs

VVE & Bewonerscoöperaties