Loef en Lij

In 2022 leverde onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) een prachtig nieuwbouwproject op. Dit project werd opgezet om de doorstroming van de Hoekse woningmarkt te bevorderen. Aan de Prins Hendrikstraat en de Jolinkstraat zijn hiervoor twee gebouwen gerealiseerd, Loef en Lij.

Door Loef en Lij zijn er maar liefst 76 huurappartementen beschikbaar gekomen. Het gaat hier om zogeheten 55+appartementen, gelijkvloerse en duurzame woningen die zo gebouwd zijn dat de bewoners hier tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. De appartementen zijn bedoeld voor mensen met lagere inkomens. De huurprijzen van de 2- en 3-kamerappartementen zijn dan ook bewust onder de laagste huurtoeslaggrens gehouden.

Ensu leverancier warmte en koude Loef en Lij
WKO levering warmte en koude door ensu

Levering Warmte en Koude

De woningen van Loef en Lij zijn hypermodern. Volledig gasloos, heel goed geïsoleerd en uitgerust met duurzame installaties. Voor de levering van warmte en koude wordt gebruik gemaakt van bodemenergie via een WKO-systeem.

WKO staat voor Warmte- en Koudeopslag, dit is een duurzame methode waarbij warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem. Een woning koelen kan direct. Voor de verwarming is er een warmtepompcentrale aangesloten op het WKO-systeem. Met deze warmtepomp wordt het water op de juiste temperatuur gebracht, zodat het vervolgens geleverd kan worden aan de afleverset in de appartementen.

De afleverset in de woning zorgt er vervolgens voor dat de vloerverwarming en de boiler worden voorzien van warm water. Voor het warme tapwater is de afleverset namelijk voorzien van een elektrische boiler/E-booster. De afleverset zorgt er daarnaast voor dat gekoeld of verwarmd water weer terug in het systeem kan stromen. Zodat dit opnieuw kan worden opgeslagen in de bodem, via de WKO-installatie. 

Ensu & Loef en Lij

Ensu is binnen Loef en Lij verantwoordelijk voor de levering van warmte en koude. Toen Ensu de exploitatie op zich nam bleek dat veel bewoners moesten wennen aan de hypermoderne woningen. Er waren veel vragen over collectieve verwarming, het energieverbruik en het gebruik van de vloerverwarming. Ensu heeft daarom een informatieavond georganiseerd.

Door de informatieavond konden wij alle vragen van de bewoners beantwoorden en eventuele zorgen wegnemen. Daarnaast was het een kans om kennis te maken met de bewoners en ze alles te vertellen over Ensu en de diensten die wij leveren.

Binnen Loef en Lij monitoren wij de installaties en de afleversets. Daarbij zorgen wij voor gedegen onderhoud. Op deze manier kunnen we een betrouwbare energielevering waarborgen. Is er toch een keer een calamiteit? Dan is onze storingsdienst 24 uur per dag bereikbaar.

Voor de levering van warmte en koude verzorgen wij ook de facturatie van de energiekosten. Wij zijn hierbij transparant over onze kosten. Als klant van Ensu kunnen de bewoners van Loef en Lij gratis gebruik maken van ‘Mijn Ensu’. Mijn Ensu is een online portal dat inzage geeft in het verbruik en de kosten hiervan. Hebben bewoners vragen? Dan staan ook de medewerkers van onze klantenservice klaar.

Informatieavond ensu bij Loef en Lij